Instruktion

Der findes forskellige slags sprog. Fagsprog og hverdagssprog. Instruktioner er som regel fagsprog. I fagsproget bruger vi ordene anderledes end i hverdagssproget.
Der er fagudtryk, som fagfolk kender.
Hvis du ikke kan forstå en instruktion, laver du måske alvorlige fejl.
Derfor - spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Hvem bestemmer på en arbejdsplads?
Hvad gør du, når du er færdig med en arbejdsopgave?

Få værktøj til at lære arbejdsinstruktioner og til at finde ud af arbejdsgange på arbejdspladsen.


Bogumila Holewinska-Pedersen
jobkonsulent, Jobcenter Århus
KLIK og LYT: