Løn og ansættelsesforhold

’Kend din ret og gør din pligt’
Siger et gammelt dansk ordsprog.
Hvilke rettigheder og pligter har du?

Der er nedskrevne aftaler mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger.
Men der er også mange uskrevne regler på en arbejdsplads.
Man bliver upopulær, hvis man ikke følger reglerne.


Christian Juhl
formand for 3F i Silkeborg
KLIK og LYT: