Start og slut

God dag – og farvel
Hvordan får du begyndt på en arbejdsdag?
Hvordan forlader du arbejdspladsen?
Hvordan finder du ud af, hvad du skal lave?
Hvordan giver du beskeder til kollegaen, som kommer efter dig?

Der sker meget, når en arbejdsdag starter og slutter.
Der er ikke to ens arbejdspladser.
Men noget er fælles på alle arbejdspladser:

  • Man hilser, når man kommer
  • Man starter med sit arbejde
  • Man tager afsked med hinanden, inden man forlader arbejdspladsen
  • Man giver besked, hvis man ikke kommer.


Annie Nielsen
fra Bifrost
KLIK og LYT: